AT opgaven


Alternativer – ideer til forandring og fornyelse


På biblioteket kan du få hjælp til at komme godt i gang med din AT-opgave
Insekter og kunstigt kød i køledisken, robotter som seksuelle partnere og kollegaer, deleøkonomier løsrevet fra banker og virksomheder, nye medier og alternative sociale bevægelser.

Det er blot nogle få eksempler på, hvordan mennesker søger alternative løsninger på aktuelle samfundsudfordringer i forhold til bl.a. miljø, sundhed og globalisering.


Artikler fra Faktalink

Faktalink - Alternativer og forandring

Idéer til forandring og fornyelse

Disruption

Disruption

Alternative fødevarer

Alternative fødevarer


Netbaser til AT-opgaven

Global Issues in Context

Student Ressources in Context

Credo Reference

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten