Kommunalvalg

Kommunal- og regionalvalget 2017


Hvert fjerde år afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark. Valget afholdes altid i november måned, og i år finder det sted tirsdag den 21. november.

Den 21. november skal du stemme om, hvem der skal sidde i byrådet og regionsrådet de næste 4 år. Her på siden kan du læse om, hvordan du kan stemme, hvem du kan stemme på, og hvorfor det er afgørende, at du bruger din stemmeret..

Stem - det er dumt andet

Dem, du er med til at stemme ind til et kommunal- og regionalvalg kommer på den ene eller anden måde til at bestemme over din hverdag de næste 4 år.  

Med dit kryds er du med til at give en række mennesker magten til at træffe de rigtige beslutning - for dig og dit liv; mens det groft sagt ikke nytter at brokke sig, hvis du ikke har gidet stemme og de politikere der kommer ind i kommunen/regionsrådet så træffer beslutninger, som sidenhen går ud over dig. Du havde ligesom chancen til at påvirke, hvem der kom ind.

Byrådet
Til kommunalvalget handler det om at være med til at bestemme, hvem der kommer i byrådet. Byrådet er - lidt firkantet sagt - byens bestyrelse og den øverste myndighed i forhold til at tage beslutninger om byen, dens udformning og de økonomiske beslutninger, der skal tages på byens vegne.

I Aalborg sidder der 31 medlemmer i byrådet, og disse medlemmmer er med til at afgøre alt lige fra integrations-, kultur- og sociale tilbud; satsninger for unge, familier og ældre; miljø og affaldsordninger; om der skal åbnes eller lukkes skoler og meget mere.

I København hedder byrådet Borgerrepræsentationen i andre kommuner hedder den Kommunalbestyrelsen.

Regionsrådet
Til regionalvalget skal der stemmes om, hvem der skal sidde i Nordjyllands regionsråd. Regionsrådet bestemmer bl.a. over, hvordan det nordjyske sundhedsvæsen administreres, men har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og særlige områder inden for socialforsorgen og handicapfeltet.
  

Du kan stemme, hvis,....

Du kan stemme til kommunal- og regionalvalget, hvis du er fyldt 18 og har bopæl i Aalborg Kommune. Derudover skal du enten a) være statsborger i Danmark,  b) have boet i Danmark 3 år (uden afbrydelse forud for valget) eller c) være statsborger i EU, Island eller Norge.  

Sådan stemmer du: Valgkort eller brevstemning

Kort inden valget får du et valgkort med posten. Her kan du se, hvor du kan stemme. Det er altid tæt på din bopæl.

Den 21. november  tager du så hen til valgstedet med dit valgkort og oplyser din fødselsdato til en valgtilforordnet, der udlever en stemmeseddel til dig. Den går du hen i stemmeboksen og udfylder, hvorefter du lægger den i valgurnen ('urne' lyder fint, men det er såmænd blot en papkasse med en sprække i). 

Hvis du ikke gider vente eller er forhindret i at stemme den 21. november, kan du på bibliotekerne og visse borgercentre brevstemme helt frem til d. 17. november, 2017 (se nedenfor, hvilke klokkeslet der lukkes for brevstemning, de forskellige steder). At brevstemme betyder ikke, at du skal sende din stemme med brev, men at du skal forbi bibliotekerne eller borgerservice, der så sender stemmen i en kuvert/et brev til den kommune, du bor i.

Frem til den 17. november kan du stemme så mange gange, du vil - kun den sidste brevstemme gælder.

Du kan brevstemme på disse steder - og nej, det koster ikke noget.

 

Sådan stemmer du

 

 

 

 

Her kan du finde mere viden


Den Digitale Hotline

Den Digitale Hotline hjælper Aalborgs borgere frem mod valget den 21. november 2017.

Hotlinnen har åbent man-torsdag kl. 8.00 – 20.00, fredag kl. 8.00 –16.00 og søndag kl. 16.00 – 20.00.

Den Digitale Hotline har tlf. 7020 0000.

 


Hvem stiller op? 

Du kan finde en liste over de kandidater, der opstiller til Aalborgs Byråd her.

De opstillede kandidater til Regionsrådet, kan du se her 


Hvem skal jeg stemme på?

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme, så prøv en kandidattest, og se hvilken kandidat, du er mest enig med.

Altingets kandidattest
TV2's kandidattest
DR's kandidattest 


Sådan stemte Aalborg sidst

Til forrige kommunalvalg i 2013 stemte 68.4% af de stemmeberettigede i Aalborg. I denne oversigt kan du se, hvad de stemte på. 

Lokalt er der desuden stor forskel på, hvor meget der stemmes rundt omkring i Aalborg Kommune. På dette kort kan du se hvilke områder, der havde størst vælgerdeltagelse, og hvilke der havde mindst i 2013.

 Oversigten er hentet fra "Hansen, Kasper M. (2015) Geografiske kort over valgdeltagelsen ved KV2013 (KU)." 


Valgforbund
For at minimere stemmespild i forbindelse med de kandidater, der stiller op men som ikke kommer ind, opretter de politiske partier  i visse kommuner valgforbund. I disse valgforbund deler partinerne de spildte stemmer imellem sig. 

Læs mere om, hvilke partier der indgår valgforbund i Aalborg kommune her 

Du kan desuden læse, hvordan valgforbund fungerer i praksis på denne wikipediaside


Partiernes bogstaver

Og hvordan er det nu lige med de der listebogstaver. Er Socialdemokratiet et A eller et S?

Listen over partiernes bogstavbetegnelser finder du her

Som noget unikt for Aalborg stiller to ekstra bogstavbetegnelser op til kommunalvalget. Det drejer sig om Fjordlisten (E) og Social Fællesliste (G).    

Til Regionalvalget kan du desuden stemme på følgende bogstaver: 
Retsforbundet (E), Kommunisterne (R)  og Nationalpartiet (N)

Spørg Biblioteksvagten