Et stort problem

Ifølge ordblindeforeningen opfatter 7 procent af voksne danskere sig selv som ordblinde.  Her på siden har vi samlet nogle nyttige links til dig, der enten selv har svært ved at læse, kender en der har læsevanskeligheder eller bare gerne vil vide noget mere om ordblindhed.

 Kort om ordblindhed
For den ordblinde kan ordblindhed opleves som et stort handicap med konsekvenser for læse-, stave- og skrivefærdigheder.

I vestens skriftbaserede skolesystem er meget af den øvrige sproglige læring imidlertid baseret på, at man kan læse og forstå en tekst. Hvad der derfor ofte overses er, at har man svært ved at stave og læse kan det påvirke den måde, vi sprogligt lærer at konstruere sætninger på, tilegner os ordforråd eller lærer at høre ordene højt for det indre øre.

Vekselvirkningen mellem sprogvanskeligheder og ordblindhed går desuden begge veje, sådan at det barn, der har vanskeligt ved at tale eller mangler et nuanceret sprog også får svært ved at tilegne sig det på skrift.

Biblioteket som sprogstarter
Bibliotekerne har netop i disse år meget fokus på, at læsning er afhængig af, at man tidligt har tilegnet sig et sprog, og at læsning kan påvirke, hvor godt man lærer at tale


Aalborg Bibliotekerne deltager blandt andet i projekt Sprogstart, hvor man hen over en 3-årig periode forsøger at påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år og svare på udfordringen om et ringe sprogmiljø i danske børnehaver. Herudover står Aalborg Bibliotekerne også bag den landsdækkende sproglegsdag, Sprogfitness, hvor bibliotekerne sammen med pædagogstuderende og daginstitutioner søger at stimulere børn sprogligt.

I 2017 deltager Aalborg Bibliotekerne også i det nationale projekt “Gør det lettere”, der skal se på, hvordan bibliotekerne kan gøre deres tilbud mere “venlig” overfor voksne med læsevanskeligheder.

Nyttige links

Spørg Biblioteksvagten