Hold hjernen friskForlæng dit liv - hold hjernen frisk
Motion er ikke kun for kroppen. Både krop og hjerne skal holdes i form, når vi bliver ældre.
De senere år er der kommet et intenst fokus på, hvor vigtigt der er at holde hjernen frisk.
At man læser, spiller, gætter eller på anden måde udfordrer sin hjerne, - så den forbliver frisk og arbejdsdygtig.
Lysten og evnen til at udfordre hjernen er en meget vigtig forudsætning for, at man kan forblive mentalt frisk og kan følge med i det samfund der udvikler sig konstant og hastigt.
Det er ikke kun den fysiske krop der skal plejes og trænes og vedligeholdes. Det skal hele dit jeg. Det ydre og det indre.

Er noget bedre for hjernen end andet?
Bevar og nær din nysgerrighed. Nysgerrighed er en fantastisk drivkraft, - er den intakt vil du hele tiden udfordre og lære nyt. Så bliver det ikke et projekt, men noget du ikke kan lade være med.

Kan læsning hjælpe til helbredende?
Der er meget der tyder på at læsning/litteratur kan være med til at hele, opbygge og styrke menneskers mentale kompetencer og ressourcer. "Kultur på recept, Guidet fælleslæsning, Litteraturklubber" er bare nogle af de tiltag der pibler op i disse år.
Mennesker trives og læges ved at snakke med andre og tilværelsens store og vanskelige problemstillinger og netop her er Litteraturen uovertruffen, - fordi det er i det litterære rum af menneskelige erfaringer bearbejdes og diskutteres.

Når man læser sammen med andre og deler de læseoplevelser og erkendelser man har fået, bearbejdes ens egne erfaringer og oplevelser. Dermed bliver en ståsted i livet sat i perspektiv og erkendelser om "hvem man selv er" bliver tydelige og naturlige.

Socialt samvær - den nødvendige byggeklods
Når man bliver ældre, ændres en sociale netværk. Den yngre generation er travlt optaget af deres liv, og de venskaber man har haft gennem livet rammes af sygdom og død.

Ofte føler man sig mest i live, når man er sammen med andre, - når man betyder noget og kan byde ind og få sine egne kræfter og ressourcer i spil sammen med andre. Derfor er det vigtigt at pleje og udvikle sine venskaber og netværk livet igennem, - en opgave der kræver både lyst, mod og - nysgerrighed.
Ensomhed er alderdommen svøbe, fællesskaber omkring kultur og motion er en fantastisk kur mod det.

Prøv en Guidet Fælleslæsning
Torsdag den 8. marts inviterer vi til en smagsprøve på Guidet Fælleslæsning, - det er gratis at deltage og det er Erling Lykke der guider igennem læsningen. Se mere her

 

Hold hjernen frisk

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten