Mediepolitik - indkøb af materialer

 

Aalborg Bibliotekerne har fokus på at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen. Specifikt er medietilbuddet præget af den nye medievirkelighed, der påvirker alle de traditionelle medietyper og skaber nye og ændrede mønstre i borgernes medieforbrug.

 
Bibliotekerne står fortsat midt i et paradigmeskift, hvor der er en stor samtidig efterspørgsel på medier i både fysisk og digitale form.

Dette skal håndteres i indkøb og formidling, hvorfor der i det overordnede budget  vil ske en vurdering og prioritering af forholdet mellem midlerne til det fysiske indkøb kontra indkøbet af digitale ressourcer. Tendensen er, at der føres midler fra de fysiske medier til de digitale tilbud. Mediepolitik og medietilbud skal understøtte de overordnede visioner for Aalborg Bibliotekerne.

Her står der blandt andet om Aalborg Bibliotekerne: 

Bibliotekets rolle som kultur, lærings og dannelsesinstitution er særdeles vigtig • Aalborg Bibliotekerne giver adgang til det demokratiske samfund og til kulturelle oplevelser og læring • Bibliotekernes forskellige tilbud er baseret på aktualitet, kvalitet og alsidighed • Aalborg Bibliotekerne eksperimenterer med nyskabende indgange til det at skabe læselyst og glæde

Kommentarer og forslag til bibliotekets indkøb er meget velkommen!

 
Hent Aalborg Bibliotekernes mediepolitik.

 


Din mening tæller

Vi vil gerne høre din mening om de materialer du kan låne på biblioteket.

Er der noget du mangler, venter du for længe eller har du bare en kommentar? Send os en mail

 

Rammer

Rammen for Aalborg Bibliotekernes indkøb af materialer er ”Lov om Biblioteksvirksomhed” (Lov nr. 340 af 17. maj 2000).
Her står:  ” Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed.

Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.”
 
Kvalitets-, alsidigheds- og aktualitetskriterierne supplerer hinanden.

Der kan forekomme tilfælde, hvor Aalborg Bibliotekerne vægter hensynet til aktualitets- eller alsidighedskriteriet højere end kvalitetskriteriet.

Vil du læse Aalborg Bibliotekernes fortolkning af begreberne:

Medievalgskriterier - Aalborg Bibliotekerne

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten