Projekter 

Aalborg Bibliotekerne arbejder hele tiden på at udvikle vores bibliotekstilbud så I får den bedst mulige oplevelse.

 

Projekt Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn

Projektet søger at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 3-årig periode kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år og svare på udfordringen om et ringe sprogmiljø i danske børnehaver.

 

Vi sammensætter vores eksisterende tilbud og udvikler nye undervejs i 8 ugers forløb tilpasset de 3-, 4- og 5-årige i børnehaverne.

Projektet måler i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter på effekten, som kan give en samfundsøkonomisk argumentation for bibliotekernes rolle på området. Daginstitutionen Bornholmsgade og Brønderslev Bibliotek er med i projektgruppen, mens Frederikshavn kommunes Biblioteker, Jammerbugt Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Biblioteker og Thisted Bibliotek er med som testbiblioteker.

Projektet er støttet af udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen og løber fra marts 2016 til marts 2018.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Sonja Ibach Nissen eller læse mere om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

Nationalt temasamarbejde - når bibliotekerne råber i kor

 

I kraft af deres lokale forankring og gode kontakt til borgerne er bibliotekerne attraktiv samarbejdspartner, der kan gøre den nationale debat gældende i lokalsamfundene og sørge for, at budskaber når ud på landets yderste revler.

 

Aalborg Bibliotekerne søger med projektet om et nationalt temasamarbejde at afdække og udnytte dette forhold ved at samle flest mulige biblioteker på tværs af landet og få alle aktører til at sætte fokus på de samme højaktuelle temaer.   

 

Aalborg Bibliotekernes rolle i temaprojektet er som national temakoordinator at skabe rammer og et tematisk ophæng, der gør det muligt for landets mangeartede og -facetterede biblioteker at støtte idéudvikler i fællesskab.  Fokus vil være at etablere bibliotekerne som aktuelle, debatskabende og borgerinddragende institutioner på tværs af regionale forhold, udtryk og kompetencer .

 

Bibliotekerne mødes to gange årligt for at brainstorme på, hvordan de kan arbejde med temaerne, og hvordan de får aktiveret alle bibliotekets formidlingskanaler på nye og innovative måder. 

 

Temaerne i det national projekt udvælges nøje og skifter hvert halve år. I 2017 arbejder bibliotekerne tæt sammen med Danmarks Radio om temaet ’Historier om Danmark. Lige nu er 70 biblioteker med i samarbejdet, men målet for projektet er at nå 90 biblioteker inden udgangen af 2017.


Det nationale temasamarbejde på de danske biblioteker er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, projektet ledes af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker.
 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Sonja Ibach Nissen eller Anders Taylor Hansen

 

Nyt børnebibliotek på Hovedbiblioteket

Verden ændrer sig konstant. Dét gør kravene til de moderne bibliotekstilbud også - herunder også tilbuddene til børn. I 2016 blev Aalborg Hovedbiblioteks børnebibliotek derfor grundigt gen- og gennemtænkt. 

 

Børnene blevet inddraget og fik med afsæt i en ønskebrønd mulighed for at komme med egne ønsker, mens bibliotekets personale indhentede viden og erfaringer fra både Danmark og udlandet.

 

Alt dette blev sammen med medarbejdernes viden om døgnrytmen og brugen af børnebiblioteket til en helt ny plan for Hovedbørnebiblioteket, der fra maj og henover sommeren resulterede i at alting blev rykket rundt.

 

Visionen for gentænkningen af hovedbørnebiblioteket har i den forbindelse været et børnebibliotek, hvor børn sammen med deres familier, lærere og øvrige voksne oplever tryghed, inspiration og plads til fordybelse; men samtidig i balance med øvrige kommercielle/kommunale tilbud til børn og Aalborg Bibliotekernes kerneopgave.

 

Det nye børnebibliotek sætter desuden fokus på skoler og institutioners brug af biblioteket med en målsætning om en øget stigning på 20% - ved projektets afsluttende evaluering - ultimo 2017.

Spørg Biblioteksvagten