Projekter 

Projekter og projektudvikling er en central del af Aalborg Bibliotekernes DNA. Begge dele er vigtige ift., hvordan vi udvikler vore bibliotekstilbud på; og med årene er det også blevet en naturlig del af den måde, vi som bibliotek åbner os op på i forhold til samfund, borgere og institutioner.

Aalborg Bibliotekerne har i den forbindelse sin egen projektmodel, som sikrer at vores projektarbejde får retning, og at vi når 360 grader omkring i samtænkning af samfundsforhold, bibliotekets faglighed og den overordnede nyttevirking.

Aktuelle projekter hos Aalborg Bibliotekerne

Kulturvitaminer
Sprogfitness
Sprogstart
 

Skab og samarbejd med os

Som organisation arbejder vi både sammen med erhverv og den offentlige sektor, med industri, stat, kommune, græsgrødder og privatpersoner.

Er du interesseret i at arbejde med os - eller har du et bud på et relevant projekt -  så kontakt Koordinator for projekter, Sonja Ibach Nissen - tlf. 9931 4376, sonja.nissen@aalborg.dk.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten