Kulturvitaminer


Kulturvitaminer er et 10 ugers kursus sammensat af kulturoplevelser - henvendt til langtidssyge borgere, der er sygemeldt med enten stress, moderat angst eller moderat depression.

Biblioteket leverer 8 gange guidet fælleslæsning pr. forløb. Projektet har hentet inspiration fra Sverige, hvor et lignende koncept er afprøvet;  ”Kultur på recept” har i flere år været anvendt, og resultaterne har været: et bedre selvvurderet helbred, en bedre mental sundhed og en forbedring af deltagernes arbejdsparathed.

Læs mere om projektet her eller kontakt projektleder Vita Andersen, vita.andersen@aalborg.dk, tlf. 9931 4363

Projektperiode 

Projektet løber fra uge 43, 2016 til uge 25, 2019 

Projektdeltagere

Center for mental sundhed (projektejer og koordinator), Den Rytmiske Aftenskole, KUNSTEN, Musikterapeuter fra Psykiatrien i Region Nordjylland, Stadsarkivet, Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Teater, Aalborg Kommune, Aalborg Bibliotekerne.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten