Model for temasamarbejde på de danske biblioteker

Projektet har udviklet en ny model for, hvordan bibliotekerne nationalt og effektivt kan samarbejde om tværgående, samfundsaktuelle, debatskabende og brugerinddragende temaer.

For at komme bredt ud med kampagnerne er der indledt et samarbejde med DR, der i kraft af deres public service-forpligtelse ligger meget tæt op ad bibliotekernes formål. Projektet har ligeledes samarbejdet med et reklamebureau for at eksperimentere med udviklingen af grafiske og digitale markedsføringspakker med et professionelt udtryk.

For mere om projektet kontakt Sonja Ibach Nissen, sonja.nissen@aalborg.dk, tlf. 9931 4376.

Projektperiode 
Projektperioden var februar 2014 – september 2015.

Projektdeltagere
Aalborg Bibliotekerne (projektejer), Danmarks Radio, reklamebureauet Det nye sort, centralbibliotekerne og biblioteker landet over.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten