Sprogstart

”Projekt Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn” ønsker at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb over en 2-årig periode, kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år. Dette sker i et formaliseret samarbejde med udvalgte børnehaver. I projektet deltager 8 regionale biblioteker.

 

Projektet samarbejder med Trygfondenes Børneforskningscenter om at måle effekten, så projektet via evidensbaseret forskning også kan dokumentere den samfundsøkonomiske gevinst af samarbejdet mellem børnehaver og biblioteker. Som tilknyttede forskere er TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og Professor Dorte Bleses.

 

Læs mere om projektet her eller kontakt projektleder Gritt Elmeskov, Gritt.elmeskov@aalborg.dk, tlf. 9931 4353.

Projektperiode 

Projektet løber fra april 2016 til december 2018. 


Projektdeltagere

Aalborg Bibliotek (projektejer), Trygfondenes Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Brønderslev Bibliotek, Daginstitutionen Bornholmsgade (Aalborg), samt testbiblioteker og børnehaver i Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Thisted og Morsø.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten