Værtensklasse i biblioteket

Projektet havde som formål at teste metoder, der normalt anvendes i detail- og turistbranchen til forbedret formidling.

Der blev arbejdet med metoder til at ændre forståelsesrammen i hele organisationskulturen bl.a. værtsskabspraksis, floorwalking, uniformering og motivationsindsatser.

En biblioteksfaglig forsker har fulgt projektet og kvalificeret testmetoderne samt opbygget et teoriapparat omkring det at være på formidlingsvagt. Resultaterne har dannet udgangspunkt for et kompetenceudviklingsforløb og et koncept, der efterfølgende er brugt på mange biblioteker landet over.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Få mere at vide om projektet ved at kontakte projektledere Sonja Ibach Nissen, sonja.nissen@aalborg.dk, tlf. 9931 4376 og Inge Tang Nannerup, inge.tang.nannerup@aalborg.dk, tlf. 9931 4357.

Projektperiode 
Projektperioden løb fra februar 2011- marts 2012

Projektdeltagere
Aalborg Bibliotekerne (projektejer), Danske værter (konsulentfirma under Visit Danmark), Det Informationsvidenskabelige Akademi, Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne.

 

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten