Reglement 

 

I reglementet kan du læse om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud.

 

Hvordan bliver du låner på Aalborg Bibliotekerne?

Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til fx at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave. Det kræver ikke indmeldelse.

 

For at kunne låne Aalborg Bibliotekernes materialer skal du imidlertid melde dig ind på biblioteket. Som personligt bibliotekskort bruger du dit gule sundhedskort, som du knytter en pinkode til efter eget valg. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort og billedlegitimation eller anden gyldig legitimation.

 

Får du nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked - enten telefonisk eller ved at rette i din profil på hjemmesiden (login via aalborgbibliotekerne.dk). 

 

Hvis du er under 18 år, skal en værge eller en af dine forældre skrive under på en indmeldelsesblanket, for at du kan låne. Du kan herefter vælge mellem at bruge dit sundhedskort eller et bibliotekskort med en pinkode.
Indmeldelsesblanket til børn - PDF til udskrivning.

 

Som institution er der mulighed for at låne bøger i 90 dage. Skal du låne på vegne af en institution, som dagplejer eller et firma, skal du udfylde nedenstående blanket, som afleveres på biblioteket i den betjente åbningstid.
Indmeldelsesblanket til institutioner - PDF til udskrivning.
 

Obs! Tag altid dit biblioteks- eller sundhedskort med, når du vil låne materialer. Mister du dit kort så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre.

 

Hvornår skal jeg betale depositum?

Alle personer (uanset nationalitet) uden fast bopæl, udlændinge uden CPR, udlændingenummer (opholdstilladelse) eller pasnummer bliver opkrævet et depositum på 500 kr. for at blive indmeldt på biblioteket. I denne situation kan du kun blive indmeldt og betale depositum på Hovedbiblioteket.

 

Du kan få dit depositum betalt tilbage, når du enten har fået en fast folkeregisteradresse, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret som låner.

 

Alle udlån skal være afleveret og eventuelle mellemværender skal være betalt.

 

Husk at gemme din kvittering, når du betaler depositum, da depositum kun betales tilbage mod forevisning af kvitteringen.

  

Hvordan forlænger du lånetiden?

 

Hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner, kan du forlænge lånetiden. Det kan du gøre på www.aalborgbibliotekerne.dk, på biblioteket eller pr. telefon.

Materialer med 7 og 14 dages lånetid kan du forlænge 1 gang.

Materialer med 35 dages lånetid kan du forlænge op til 2 gange. Der skal være 7 dage eller mindre til lånetidens udløb inden du kan prøve at forlænge lånet. Dette gælder både bibliotekets egne materialer og materialer fra andre biblioteker (fjernlån).

 

Hvordan reserverer du materiale?

 

Du kan reservere materialer via bibliotekets hjemmeside, på biblioteket eller pr. telefon.

Du kan få gratis besked, når du kan hente materialerne, hvis du har valgt at modtage beskeder fra os på e-mail og/eller sms.

Biblioteket kan desværre ikke sende besked til dig pr. brevpost.

Hvis vi ikke selv har de materialer som du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.

 

Hvis du afleverer for sent?

 

For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden.

Husk at gemme afleveringskvitteringen, så du kan dokumentere at dine lån er afleveret.

 

Biblioteket sender automatisk en påmindelse som sms eller e-mail 3 dage før lånetiden udløber. Dette er gratis. Påmindelser er blot en service og det er derfor udelukkende dit eget ansvar at materialerne afleveres til tiden.

 

Ved for sen aflevering gælder følgende gebyrtakster.

 

Ovenstående beregnes med udgangspunkt i materialernes oprindelige udlånsdato. Dette betyder, at der vil blive beregnet flere gebyrer, hvis du har lånt materialerne over flere dage (gælder også selvom du har fornyet det hele til samme afleveringsfrist). Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret.

 

Du kan betale gebyrer på vores hjemmeside og på Hovedbiblioteket. Læs mere her.

 

Vi sender en hjemkaldelse på e-mail eller sms, når din lånetid er overskredet med 7 dage. Hvis du ikke er tilmeldt med din e-mail eller mobilnummer, sendes hjemkaldelsen til din digitale postkasse (eBoks) eller som brevpost.

 

Hvis lånetiden overskrides med 35 dage, oprettes der automatisk en erstatningsregning på materialet og der tillægges et gebyr efter ovenstående takster. Regningerne kan ses via login på hjemmesiden, og du kan betale med det samme. Hvis du afleverer materialet, skal du kun betale gebyret.

 

Biblioteket sender en saldoopgørelse til din digitale postkasse (eBoks) eller pr. brevpost. Opgørelsen er en samlet oversigt over alle dine mellemværender. Disse kan betales via hjemmesiden eller på Hovedbiblioteket.

 

Hvis du skylder 100 kr. eller mere i gebyr vil du også modtage en saldoopgørelse.

 

Skylder du 200 kr. eller derover:

  • kan nogle selvbetjeningsfunktioner ikke benyttes.
  • vil din saldoopgørelse indeholde et varsel om udelukkelse fra at låne med 10 dages frist.

Hvis du skal erstatte noget du har lånt

 

Du har pligt til at erstatte ødelagt, bortkommet eller materialer, der ikke er registreret som afleveret, til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring. Bemærk, at prisen på bl.a. lydbøger, spil og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. Mellemværendet kan betales på hjemmesiden eller på Hovedbiblioteket.

 

Vi køber ikke erstattede materialer tilbage.

 

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

 

Hvilke regler gælder for brug af bibliotekets internet og WiFi?

Aalborg Bibliotekerne stiller gratis internet til rådighed for alle vores gæster. Du kan gå gratis på det trådløse netværk på Hovedbiblioteket og alle Aalborg Bibliotekerne - enten via bibliotekets pc'er eller din medbragte computer. Personalet giver gerne råd og vejledning i internettets muligheder.

 

Aalborg Bibliotekerne påtager sig ikke ansvaret for hverken fejlagtige oplysninger, som den enkelte bruger henter på internettet, eller for evt. virusbefængte programmer. Brugere af netværket bør sikre deres computere med den nyeste antivirus, da brugen af det åbne netværk er på egen risiko.

 

Bibliotekets internet må ikke bruges til søgninger eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelsen af bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning. Misbrug af bibliotekets pc'er i henhold til ovenstående, herunder ændring af pc'ens opsætning, kan medføre forbud mod at benytte internet og andre pc'er. Gentagne tilfælde af misbrug kan medføre bortvisning fra biblioteket.

 

Hvad forventes der af dig som biblioteksbruger?

Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket.

 

Biblioteket stiller mange pc'er til rådighed for gæsterne. Men der er ikke en 'privat' computer til alle gæster, så det er vigtigt, at alle kan få adgang til pc’erne. Tag hensyn til de andre gæster og gør plads, når du er færdig med dine egne opgaver.

 

Du forventes i alle sammenhænge at overholde gældende love og regler for ophavsret i forbindelse med lånte digitale/analoge biblioteksmaterialer - eller indhold du har adgang til via bibliotekets internetforbindelser og computere. 

 

Læs mere om ophavsret hér.

 

Hvordan forholder biblioteket sig til sikkerhed, skadesansvar og privatlivspolitik?

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

 

Læs mere om Aalborg Bibliotekernes privatlivs- og sikkerhedspolitik her. 


Spørg Biblioteksvagten