Gå glip af Svend Brinkmann

Svend Brinkmann behøver næppe den store introduktion. Psykologiprofessoren fra Aalborg Universitet, hvis navn siden udgivelsen af hans første af (foreløbig) tre populære anti-selvhjælpsbøger, ”Stå fast. Et opgør med tidens udviklingstvang”, nærmest er blevet et varemærke for den filosofisk vinklede kritik af nutidens markedsdrevne optimeringssamfund, han står for, og som har vundet genklang hos så mange læsere.


JOMO, joy of missing out

September 2017 udkom ”Gå glip. Om begrænsningens kunst i en grænseløs tid”. I denne tredje bog angriber Svend Brinkmann det moderne menneskes konstante ængstelse for at gå glip af noget. Populært kaldet FOMO, fear of missing out, særligt i hashtag-universer som de sociale medier som fx Instagram og Facebook, som jo langt hen ad vejen netop er individets kanaler til at dokumentere, at man netop ikke går glip af noget som helst.

Svend Brinkmann argumenterer for, at man ved at jagte oplevelser, forbrug og umiddelbar behovstilfredsstillelse ender med at gå glip af et dybere lag af livsmening. Han opsætter derfor frygtens modsætning: JOMO, joy of missing out, som en mulig vej ud af det hamsterhjul, mange - selv hvis de er privilegeret med mange valgmuligheder - oplever det moderne liv som.

5 argumenter for at gå glip 

"Gå glip" er bygget op omkring 5 argumenter for, hvorfor vi bør genfinde glæden eller nydelsen ved at gå glip af ting. De er baseret på hhv. politiske, eksistentielle, etiske, psykologiske og æstetiske overvejelser og referencer. Her inddrager Svend Brinkmann bl.a. Aristoteteles, Kierkegaard, Foucault og andre store tænkere, men i sin vanlige formidable formidlingsstil gør han det letforståeligt og relevant i en moderne optik. 

 

Individet kontra samfundet 

Svend Brinkmann er selv en aktiv bruger af sociale medier, og følger man ham på tjenester som Facebook og Twitter, vil man vide, at han også her er en ivrig debattør, som gerne ytrer sig med sarkasme og one-liners, der har fået kritikere til at sammenligne ham med de selvudviklingsguruer, han ellers selv slår sig op som modstander af.

Men "Gå glip" er ikke pop, men en forholdvis lettilgængelig introduktion til nogle kritiske standpunkter i forhold til forbrugersamfund og løssluppen kapitalisme, der truer med at ødelægge kloden. Brinkmann understreger i "Gå glip", at samfundsmæssige problemer skal løses politisk og ikke privatiseres til hin enkelte individ i risikosamfundet, og sådan skal bogen også læses. Det er ikke en selvhjælpsbog til DIG om, hvordan du indfører JOMO i dit individuelle liv, men kan give dig nogle perspektiver på, hvad vi som samfund kan bevæge os henimod, hvis vi ønsker at gøre op med grænseløsheden i moderne tid.


reserver bogen
box img

Søg på emne:

Anbefalingen er skrevet af:

Nina Ovesen

Forlag:

Gyldendal Business