18-02-2018 Storvorde Bibliotek - Biblioteket kl. 23:2 - 0:00

Lille Vildmose - natur i forandring

En vild moseaften krydret med ord og billeder – og Martin Sloth Andersen, formand for Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark og næstformand i Vildmoseforeningen


Danmarks største højmose - kongeørnenes legeplads
Med udgangspunkt i billeder og filmklip vil Martin Sloth Andersen beskrive de naturforandringer, som Lille Vildmose i disse år gennemgår som følge af en omfattende naturgenopretning, der  skal sikre Nordvesteuropas største lavlandshøjmose.

Naturforandringerne har allerede medført, at mange nye dyrearter er rykket ind i området.

Ynglende kongeørne, havørne og sangsvaner vidner på sikker vis om, at genopretningen er på rette spor, og at Lille Vildmose er blevet vildere.

Lille Vildmose - en naturperle i særklasse
Mere end halvdelen af Danmarks samlede areal med naturtypen højmose findes i Lille Vildmose.
Efter årtiers intensivråstofindvinding og landbrugsdrift er situationen i den centrale del af området dog langt fra optimal.

Med støtte fra EU’s LIFE+ Nature gennemfører Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen i fællesskab et stort genopretningsprojekt i Lille Vildmose.


Gratis - Tilmelding nødvendig

Tilmeld dig her
Spørg Biblioteksvagten