20-04-2019 Hals Bibliotek - Biblioteket kl. 1:12 - 0:00

Tog oldemor til Amerika?

Introduktion og workshop i udvandrerdatabasen Ancestry.


På Hals Bibliotek har du adgang til Ancestry, en database over udvandringen til Amerika. Passagerlister, amerikanske folketællinger, dødsfald og mange andre oplysninger. Udvandringen var massiv i slutningen af 1800talet, og i næsten hver slægt er der udvandrede aner.
Tove Michelsen, Hals Arkiv, giver dig en introduktion til mulighederne for at finde dine aner i Ancestry.
 Medbring gerne egen pc.


Gratis - tilmelding ikke nødvendig

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten