22-02-2019 Svenstrup Bibliotek - Biblioteket kl. 2:11 - 0:00

Når mænd bliver udsat for vold

Vold rammer også mænd


Det skønnes, at 19.000 mænd årligt er udsat for fysisk partnervold herhjemme. Det er hver tredje
af de danskere, der hvert år udsættes for fysisk vold i et parforhold. Undersøgelser viser, at der er
cirka lige så mange mænd som kvinder, der er udsat for partnervold, når man ser bort fra den
grove fysiske vold.

Psykisk vold er skadelig med en langvarig indvirkning på mandens psykiske sundhed og
livskvalitet. I en række tilfælde efterfølges den psykiske vold af fysisk vold, som yderligere
medvirker til nedbrydning af mandens selvværd.


Der findes ingen danske undersøgelser, der siger noget om, hvor udbredt psykisk vold mod mænd
er. Men i Mandecentrets projekt, 'Mænd udsat for vold', oplyser 100 % af mændene, at de har
oplevet psykisk vold.


Oplægget varer cirka to timer inkl. pause. Du hører blandt andet en historie om hvordan det er at være en  voldsudsat mand og får et indblik i, hvordan partnervolden ser ud, når den er rettet mod manden, og når begge parter udøver volden.

Du lærer, hvilken vold mænd typisk udsættes for, og hvordan de reagerer på volden, og får en forståelse af, hvordan volden kan spottes.Tilmeld dig her

Læs om vold i parforhold


Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten