Som institution kan I  få lavet et lånerkort. Udfyld nedenstående blanket og kom ind på biblioteket i den betjente åbningstid. Som institution har I bl.a. mulighed for at låne bøger i 90 dage. 

 

Indmeldelsesblanket til institutioner (.pdf til udskrivning) 

 

Aktiviteter for skoler og institutioner 

På Aalborg Bibliotekerne stiller vi en masse aktiviteter til rådighed for skoler og institutioner. Læs her en kort beskrivelse af tilbuddene og hent folderen - Skoletilbud -  hvis du vil vide mere.

 

Biblioteksorientering og introduktion – 0 - 10. klasse

Vi giver en generel introduktion til dit bibliotek kombineret med en rundvisning og demonstration af selvbetjeningsautomaterne. Vi præsenterer jer blandt andet for materialer og medier, lånerkort, aflevering, udlån, www.aalborgbibliotekerne.dk og meget mere.

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

 

Booktalk – 0 - 10. klasse
Vi tilbyder to slags booktalks: en der handler om skønlitteratur, hvor bøgerne er udvalgt efter klassetrin eller tema og dækker et bredt udvalg af materialer fra tegneserier til oldgræske eposer. Den anden booktalk er om faglitteratur, hvor nogle af de nyeste fagbøger bliver vist frem og der gives en kort introduktion til faglitteraturens kendetegn i forhold til form og indhold.

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

 

Introduktion til faglig læsning – 4. - 10. klasse
Vi præsenterer eleverne for læse- og notatteknikker, og giver tips til forståelse af fagord og tekster.
Målet med den faglige læsning er at styrke elevernes faglige viden og indsigt, så de bliver kompetente læsere, der selvstændigt kan læse sig til ny viden.

Kontakt:
Mette Schønning Lybæch
Mail: mette.schøenning@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4363

 

I gang med projektopgaven – 7. – 10. Klasse
Vi tilbyder en orientering for at hjælpe eleverne godt i gang med projekt-opgaven. Vi orienterer om projektopgavens forskellige facetter og giver råd til disponering af opgaven og om, hvordan man laver en god problemfor¬mulering. Vi rådgiver også om litteratur- og informationsøgning, samt om hvordan man forholder sig kritisk til kilder.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

 

Sprogfitness – 0. – 1. klasse
Sprogfitness er lege, hvor vi arbejder med børns interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring.Vi har lavet et idékatalog, der danner grund¬lag for legene og de er udviklet, så de er meget enkle og lette at gå til. Vi arrangerer desuden en stor årlig Sprogfitness event for ca.2.500 børn.

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

 

Leg med robotter – kodning i børnehøjde – 0. – 9. klasse
Med farvede tusch-streger koder eleverne robottens retning, tempo, lys og bevægelser.Ozobotternes simple funktioner, giver eleverne en lille og let forståelig introduktion til de grundlæggende principper bag kodning. Legen med robotter er lærerig og styrker elevernes kreativitet, innovative tankegang og evne til samarbejde.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

 

Lav seje SoMe-videoklip – 6. – 10. klasse
Med en kombination af teori og praksis tilbyder workshoppen en kort introduktion og afprøvning af mulighederne for videoproduktion med GoPro, smartphone eller tablet. Eleverne bliver udstyret med et GoPro-kamera og en selfiestang, og vi slipper dem løs, så de selv kan prøve at producere SoMe film.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

 

Værd at huske inden besøg på biblioteket


Børn og unge under 18 år kan få lånerkort, når en forælder eller værge har skrevet under på en indmeldelsesblanket. Barnet skal medbringe eget sundhedskort og forældres sundhedskort. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem at bruge deres sundhedskort med pinkode eller et bibliotekskort med pinkode. 

 

Indmeldelsesblanket til børn (.pdf til udskrivning)

 

Det er vigtigt at husk bibliotekskortet i forbindelse med lån af materialer. Mistes kortet så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk for at undgå misbrug.

 

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten