Tilmeld dig nu - næste Sprogfitness afholdes den 10. maj 2019





 

Sprogfitness er et samarbejde mellem Aalborg bibliotekerne og UCN pædagogik. Det har været afholdt siden 2014 i samarbejde med pædagoguddannelsen, UCN Aalborg. Sprogfitness er afvikling af sproglege hvor de studerende skal formidle, forklare og hjælpe børnene til at udføre dem. Det er de pædagogstuderende som har udviklet og videreudviklet sproglegene.

 

 

Sprogfitness-kataloget
Et katalog fyldt med sjove og lærerige sproglege. Det er tænkt som inspiration til dig, der gerne vil arbejde med børns sprog, læsning, bevægelse og læring. Du kan købe sprogfitness-kataloget her


Sproglege
Sproglegene i kataloget understøtter især arbejdet med kropslige læringsstile og stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn. Målgruppen er børn i 5-7 års alderen.

Kataloget er udsprunget af projekt "Sprogfitness" støttet af Kulturstyrelsen. I projektet har pædagoger fra Børnehaven Fyrtårnet og Herningvej Skole samt bibliotekarer fra Aalborg Bibliotekerne samarbejdet om design og afvikling af en sprogfitnessdag i Aalborg Kommune.


Du kan låne Sprogfitness-kataloget her via Aalborg Bibliotekerne

 

 

Læs mere om sprogfitness og hent flere lege og hjælperedskaber på Sprogfitness.nu

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten