box img

Biblioteksintro

Kender dine kursister bibliotekets mange tilbud?
Skal dine elever i gang med en opgave?

Gør dine elever til eksperter i informationssøgning og opdater deres viden om bibliotekets mange tilbud.

Et tilbud til:
Handelsskoler/gymnasier
Foreninger og grupper
Skoleklasser
VUC – AOF – FOF – daghøjskoler – sprogskoler o.lign.


Hvad indeholder en biblioteksintroduktion?

- Præsentation af biblioteket – lånemuligheder – materialer – internetadgang.

- Rundvisning på biblioteket.

- Introduktion til bibliotekets hjemmeside - digitale tilbud - søgning af materialer.

 

- Indholdet er I selv med til at bestemme. Hvis I arbejder med et konkret tema eller emne, tager vi gerne udgangspunkt i det.


Varighed: 1-1½ time

Bestil en biblioteksintroduktion:
Udfyld vores elektroniske formular eller ring på tlf. 9931 4300.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten