box img

Udlændingeretshjælpen

Gratis, juridisk retshjælp til udlændinge på Hovedbiblioteket.
Find os på Hovedbiblioteket under børnebiblioteket

Udlændingeretshjælpen yder gratis juridisk rådgivning og hjælp inden for det udlændingeretslige område, herunder udarbejdelse af klager over afgørelser, ansøgning om familiesammenføring, visum, rejsepas, statsborgerskab, permanent opholdstilladelse samt forlængelse af opholdstilladelse. 

Hvor og hvornår?

Under børnebiblioteket på Hovedbiblioteket. Hver torsdag 16-19.

The Immigration Legal Aid

Udlændingeretshjælpen (The Immigration Legal Aid) provides free legal advice and assistance in the area of immigration, including the preparation of complaints about decisions, application for family reunification, visa, travel passport, citizenship, permanent residence permit and extension of residence permit.

Where and when?

Main Library - 'Under Childrens Library' . Every Thursday 16-19

  

Læs mere på Udlændingeretshjælpens hjemmeside

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten