Projekter 

Projekter og projektudvikling er en central del af Aalborg Bibliotekernes DNA. Begge dele er vigtige ift., hvordan vi udvikler vore bibliotekstilbud på; og med årene er det også blevet en naturlig del af den måde, vi som bibliotek åbner os op på i forhold til samfund, borgere og institutioner.

Aalborg Bibliotekerne har i den forbindelse sin egen projektmodel, som sikrer at vores projektarbejde får retning, og at vi når 360 grader omkring i samtænkning af samfundsforhold, bibliotekets faglighed og den overordnede nyttevirking.

Aktuelle projekter hos Aalborg Bibliotekerne

Gør det nemmere
Kulturvitaminer
Sprogfitness
Sprogstart

Se desuden beskrivelser af allerede afsluttede projekter i menuen til venstre.
  

Skab og samarbejd med os

Som organisation arbejder vi både sammen med erhverv og den offentlige sektor, med industri, stat, kommune, græsgrødder og privatpersoner.

Er du interesseret i at arbejde med os - eller har du et bud på et relevant projekt -  så kontakt Koordinator for projekter, Sonja Ibach Nissen - tlf. 9931 4376, sonja.nissen@aalborg.dk.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten