Takster/gebyrer

Hvis du afleverer for sent
For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden.
Husk at gemme afleveringskvitteringen, så du kan dokumentere at dine lån er afleveret.

Biblioteket sender automatisk en påmindelse som SMS eller email 3 dage før lånetiden udløber. Dette er gratis.
Påmindelser er blot en service og det er derfor udelukkende dit eget ansvar at materialerne afleveres til tiden.

Lånetiden overskredet med

Børn/unge u. 18 år Voksne
1-7 dage 10 kr. 20 kr.
8-14 dage 30 kr. 60 kr.
15-30 dage 55 kr. 120 kr.
Efter 30 dage 120 kr. 230 kr.
Faktureringsgebyr 140 kr. 140 kr.
Rykkergebyr fra BorgerserviceCenteret 100 kr. 100 kr.

Ovenstående beregnes med udgangspunkt i materialernes oprindelige udlånsdato.
Dette betyder, at der vil blive beregnet flere gebyrer, hvis du har lånt materialerne over flere dage (gælder også selvom du har fornyet det hele til samme afleveringsfrist). Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret.

Du kan betale gebyrer på vores hjemmeside. Personalet er altid parate til at vise dig, hvordan du betaler gebyrer. Spørg personalet, de hjælper gerne.

Vi sender en hjemkaldelse på email eller sms, når din lånetid er overskredet med 7 dage. Hvis du ikke er tilmeldt med din email eller mobilnummer, sendes hjemkaldelsen til din digitale postkasse (eBoks) eller som brevpost.

Hvis lånetiden overskrides med 35 dage, oprettes der automatisk en erstatningsregning på materialet og der tillægges et gebyr efter ovenstående takster. Regningerne kan ses via login på hjemmesiden, og du kan betale med det samme.

Hvis du afleverer materialet, skal du kun betale gebyret.

Biblioteket sender en saldoopgørelse til din digitale postkasse (eBoks) eller pr. brevpost.
Opgørelsen er en samlet oversigt over alle dine mellemværender. Disse kan betales via hjemmesiden eller på Hovedbiblioteket. Hvis du skylder 100 kr. eller mere i gebyr vil du også modtage en saldoopgørelse. Skylder du 200 kr. eller derover:
- kan nogle selvbetjeningsfunktioner ikke benyttes og man er udelukket fra at låne, indtil beløbet er betalt.
- vil din saldoopgørelse indeholde et varsel om udelukkelse fra at låne med 10 dages frist.

Reglement for Aalborg Bibliotekerne - Det med småt


Fotokopi

A4 format - 1 kr. pr. side

A3 format - 2 kr. pr. side

Vælger du at betale med MobilePay, pålægges et gebyr på 1 kr.

 

Telefax

Bibliotekets gæster kan benytte fax på Hovedbiblioteket, hvor der både kan modtages og sendes fax på nr. 9931 4390

Pris: 15 kr. pr. side.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten