box img

Book et lokale

Aalborg Bibliotekerne udlåner og udlejer mødelokaler i Medborgerhuset ved Hovedbiblioteket og på Vejgaard Bibliotek.

Her kan du booke:
Her kan du booke lokale, se hvilke mødelokaler du kan vælge imellem og se hvilke tidspunkter der er mulige:

 


Mødelokalerne og Foredragssalen i Medborgerhuset renoveres og kan ikke bookes i øjeblikket.
Mødelokalerne og Foredragssalen kan igen bookes fra den 1. januar 2019.
I perioden hvor mødelokalerne renoveres henviser vi til Vejgaard Bibliotek.
Efter renoveringen kan mødelokalerne i Medborgerhuset bookes fra tirsdag-søndag.


Hvem kan låne mødelokaler?

  • Folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.
  • Foreninger, som ville kunne godkendes som en folkeoplysende forening, men som ikke søger tilskud.
  • Foreninger, som ikke ville kunne godkendes som en folkeoplysende forening, men er en forening af social karakter, som modtager §18 midler.

Hvis der skal reserveres flere datoer ad gangen, kan det højst ske for ½ år ad gangen. Der skal være en person, der kan stå som ansvarlig over for biblioteket.

Lokalerne kan anvendes til møder, foredrag, undervisning og lignende samt kulturelle aktiviteter af ikke-kommerciel karakter, herunder også arrangementer og undervisning, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.


Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til.
Såfremt der afholdes et arrangement med entré, skal der betales for brug af lokalet.

Lokalerne kan ikke lånes til aktiviteter, hvis formål er agitation, behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro, og de kan ikke lånes til fester, bankospil og lign.

Hvem kan leje mødelokaler?
Lokalerne kan lejes af alle. Lokalerne kan lejes til enkeltstående aktiviteter og højst 3 måneder i forvejen.

Lokalerne kan anvendes til møder, foredrag, undervisning og lignende samt øvrige kulturelle aktiviteter af ikke-kommerciel karakter. Foredrag med entré er tilladt.
Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til. Lokalerne kan ikke lejes til fx. fester, bankospil, fællesspisning, loppemarkeder og lignende.
Der skal være en person, der kan stå som ansvarlig over for biblioteket.

Hvad koster det?
Prisen for at leje lokaler ligger mellem kr. 200-400 pr. time, afhængigt af lokalets størrelse.
I Medborgerhuset findes mødelokale 1-3 til kr. 200,- pr. time for hvert, mødelokale 4 til kr. 300,- pr. time samt foredragssalen til kr. 400,- pr. time.
På Vejgaard Bibliotek findes mødelokale 1-7 til kr. 200,- pr. time for hver.

I Medborgerhuset kan tilvælges diverse udstyr. Udstyret er inkluderet i prisen. Mødelokale 3 og 4 i Medborgerhuset er udstyret med projektor og lyd. Til foredragssalen i Medborgerhuset er der foruden projektor og lyd også mulighed for at bestille f.eks. mikrofoner. PC/bærbar pc til projektor skal altid medbringes.
I lokalerne på Vejgaard Biblotek er der ikke mulighed for tilvalg af udstyr - dog er der et lærred i mødelokale 1, som kan anvendes, hvis man selv medbringer projektor eller lign.

Eventuelle regninger sendes først, når arrangementet er afviklet.
Regningen kommer digitalt i e-boks i den efterfølgende måned, og der sendes en regning for hvert arrangement.

Hvornår er der adgang til lokalerne?
På hverdage og i weekender kan lokalerne bookes i tidsrummet 8.00 - 22.00. Man booker selv via hjemmesiden, hvor man også kan rette og/eller slette egne bookinger indtil 3 døgn før arrangementets afholdelse.

Der er ikke adgang til lokalerne på helligdagene, og et lokale kan først bookes ½ time efter, at en anden booket aktivitet i lokalet er afsluttet. Foredragssalen i Medborgerhuset dog først 1 time efter, at en anden booket aktivitet i salen er afsluttet.

Booking skal foretages senest 3 døgn, inden lokalet ønskes benyttet. I særlige tilfælde kan Aalborg Bibliotekerne undersøge, om det er muligt at booke med kortere varsel.

Man har ikke råderet over lokalet, før man har modtaget en mail med bekræftelse fra Aalborg Bibliotekerne.

Hvordan udleveres nøglen til lokalet?
Nøgle hentes, når et lokale skal bruges uden for bibliotekets betjente åbningstid. Den ansvarlige for arrangementet henter nøglen på pågældende bibliotek i den betjente åbningstid. Husk at medbringe legitimation og bekræftelse på din booking. Nøglen afleveres samme sted senest dagen efter eller i forstkommende betjente åbningstid efter arrangementet.
Hvis en nøgle forsvinder, er den ansvarlige erstatningspligtig, også for evt. omstilling/udskiftning af låsesystem.

Hvordan aflyses en booking?
Aflysning af et lokale kan foretages uden gebyr indtil 3 døgn før arrangementets start. Ved afbestilling med kortere varsel end 3 døgn betales et afbestillingsgebyr på kr. 50. (dog kr. 100 for foredragssalen i Medborgerhuset)

Øvrige praktiske oplysninger
I Vejgaard er der elevator til mødelokalerne og teleslynge i mødelokale 1. Alle brugere har adgang til et mindre køkken med service, kaffemaskine og opvaskemaskine. Brugt service skal være rengjort og sat på plads efter brug eller som minimum sat i opvaskemaskinen og startet, så næste bruger har mindst mulig gene.
I Medborgerhuset er der elevator til mødelokale 1-4 på 1. sal samt adgang til handicaptoilet. Adgang til elevator og handicaptoilet SKAL bestilles i bookingsystemet, når man bestiller sit lokale. Ellers vil det ikke være til rådighed.

Mad og drikke
Der er ikke mulighed for at bestille forplejning gennem biblioteket, man er dog velkommen til selv at medbringe, såfremt der ryddes op, og lokalet ikke efterlades med generende lugt.

Generelt
Lokalerne skal efterlades som modtaget, det vil sige med samme stole- og bordopstilling som beskrevet ved opslag. Vinduer skal lukkes, lys slukkes og dørene aflåses. Eget affald skal fjernes efter endt arrangement. I modsat fald vil der blive faktureret 1 time for oprydning.

Aalborg Bibliotekernes navn må i markedsføring kun bruges i forbindelse med angivelse af adresse for pågældende aktivitet.
 
Har du spørgsmål vedrørende lokalerne, er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Bibliotekerne på telefon 99314300 eller pr. mail på bib-planbook@aalborg.dk.

 

 

 

 

 

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten